STRONA GŁÓWNA |  PNG |  NEWS |  O BEACIE |  GALERIA |  KONTAKT 

GRUDZIEŃ 2008r.:


Letu Solian Kochani,

Stokrotne dzięki za współuczestnictwo w projekcie tłumaczenia Biblii, alfabetyzacji oraz stosowania prawd Bożego Słowa wśród ludu Seimat z wysp Ninigo!

W czasie ostatniego pobytu na wyspach...
...wzięliśmy udział w dość osobliwych zawodach. Wszystkim naszym podróżom towarzyszyła piękna pogoda. Sztorm usilnie starał się nas dogonić, ale za każdym razem rozszalał się dopiero następnego dnia. Podziękowania dla Sędziego tego wyścigu!

Warsztaty na wyspach przebiegły pomyślnie, również te na wyspie Mal (razem ze społecznością Lau) gdzie prowadziliśmy je po raz pierwszy. We współpracy z mieszkańcami różnych wysp, sprawdziliśmy 14 listów Nowego Testamentu w języku Seimat oraz przetłumaczyliśmy 10 rozdziałów Księgi Objawienia.
Oprócz przedstawień dramatycznych i różnego rodzaju gier gramatyczno-ortograficznych wspomagających proces alfabetyzacji, tym razem włączyliśmy do programu więcej muzyki. Jak poprzednio, uczestnicy komponowali nowe pieśni w oparciu o przetłumaczone Słowo Boże, ale dodatkowo Theresa wprowadziła perkusję używając tamburynu, bambusa oraz muszli morskich.

Uczniowie szkół Patexux i Mal podjęli się zadania dramatyzacji uwięzienia Apostoła Piotra oraz uzdrowienia żebraka przed Świątynią. Twórcza wyobraźnia zaowocowała pomysłowymi kostiumami i ciekawą prezencją. (Po raz pierwszy widzieliśmy żołnierzy w hełmach z łupiny kokosowej.)

A wszystko to pośród zmagań z gorącem, niesnasek w jednej ze społeczności, wypadku na wzburzonym morzu (ale z pomocą naszego GPS-u udało się dryfującego mężczyznę odnaleźć kilka kilometrów poza laguną) nieustających problemów w kwestii użytkowania rafy koralowej oraz nieadekwatnej opieki zdrowotnej. Nawet główna przychodnia na wyspie Mal świeciła pustkami. Tak więc również tym razem staraliśmy się pomóc korzystając z naszych ograniczonych zapasów medycznych.

Praca w Ukarumpie
Do bazy misyjnej powróciliśmy z dwoma pomocnikami z wyspy Pihon, Mari (to jego drugi pobyt) i Ribet'em, jego starszym bratem. Testowanie Ewangelii według Jana w języku Seimat przebiegło nadzwyczaj dobrze. Konsultant, Greg Pearson był bardzo zadowolony z przetłumaczonego tekstu. Brzmi naturalnie oraz komunikuje treść wiernie i w sposób zrozumiały. Następna księga jest gotowa do druku. Dziękujemy za modlitwę!
Dwa tygodnie temu zakończyliśmy tłumaczenie Księgi Objawienia, a obecnie jesteśmy w połowie Listu do Hebrajczyków. Tłumaczenie Słowa Bożego to ogromnie wymagające zadanie, nie tylko pod względem technicznym, ale też w sensie dyspozycji psycho-fizycznej. Mari i Ribet wykazali imponującą koncentrację i wytrwałość. Jednak najbardziej znaczące w całym procesie jest to, że Słowo Boże ma widoczny wpływ na ich życie, a w konsekwencji, duchowy wzrost w wierze. Obaj dali świadectwo, że w trakcie tej pracy Bóg uwolnił ich od wieloletnich nałogów, że wiele uczą się o Bożym charakterze i pragną dzielić się prawdą o Jezusie z mieszkańcami wysp! Módlmy się, aby zasiane ziarno przyniosło dobry owoc...
Ribet i Mari wracają na wyspę Pihon 18-go grudnia. Podczas tych siedmiu tygodni mieli okazję do spotkania wierzących różnych narodowości oraz wzięcia udziału w wielu przedsięwzięciach jak, śpiew w chórze, pomoc w lokalnym więzieniu, zajęcia ze stolarki, uczęszczanie na koncerty muzyczne tutejszej szkoły, komponowanie nowych pieśni Seimat, a nawet... pieczenie ciasta! Pewnie chcą zaskoczyć swoje żony.:)
Będziemy wdzięczni za modlitwę o ich rodziny, zwłaszcza o zdrowie ich żon, Beti i Franciskę, gdyż obie cierpią na cukrzycę. Również o bezpieczeństwo dla ludu Seimat, ponieważ właśnie dotarła do nas wieść, że fala morska, która uderzyła północne wybrzeże PNG, spowodowała też szkody na wyspach Ninigo. Szczęśliwie, nie było strat w ludziach.

Pozwólcie, że zakończę...
...wersetem z Ewangelii według Jana, który przypomina nam, że Bóg zatroszczył się o prawdziwą Światłość dla każdego człowieka, kiedy posłał swego Syna, aby zamieszkał wśród nas. Wersja w języku Seimat brzmi:

Tetel masin xewai alon i tahia hanima hatehu pon itan ie lehe i haxewa hawane lawe waliko salan ti Haeu. Jn 1:9

Kochani, modlę się, aby Bóg pomógł nam doświadczyć tej prawdy w szczególny sposób w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i żeby oświecał nas co dnia, w każdej dziedzinie naszego życia.

W imieniu całego zespołu wielkie dzięki za modlitwy i wszelkie wsparcie tego projektu!!! Serdeczne pozdrowienia :) Beata :)

Wsparcie finansowe można kierować na konto: ING BS O/Ustroń Nr 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 z dopiskiem 'Beata-Projekt Seimat'. Biuro misyjne w Polsce: skrz. poczt. 39, ul.Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń, tel. (033) 8544311 Email: wo_poland@sil.org