STRONA GŁÓWNA |  PNG |  NEWS |  O BEACIE |  GALERIA |  KONTAKT 

PAŹDZIERNIK 2003r.

"Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu"
2 Kor: 4,15

Aloha solian amuto!

"Dzięki Bożej miłości wszystko to, kim Bóg jest i wszystko to, co On uczynił istnieje dla nas i dla wszystkich mających udział we wspólnym zbawieniu"   Aiden W Tozer

    Pomimo stale piętrzących się przeszkód i wyzwań trudno jest nie dziękować za ten znaczący postęp uczyniony w ciągu ostatniego roku pracy z ludem wysp Ninigo. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest to możliwe tylko dzięki Bożej łasce oraz wiernemu wstawiennictwu i wsparciu tych wszystkich, którym ten projekt jest bliski sercu.:) Dzięki Ci Panie!

Obecnie jesteśmy szczególnie wdzięczni za tutejszą drukarnię w Ukarumpa. Dzięki niej możemy wyprodukować większą liczbę książek w języku seimat, które z kolei zwiększą ilość materiałów dla szkół podstawowych na wyspach. Nie bez wzruszenia przebiegała korekta przed drukiem. To szczególne uczucie po raz pierwszy widzieć tekst języka, który nie posiadał formy pisemnej. Jeszcze cenniejsze jest to, że ludzie z wysp zaczynają pisać i czytać w swoim języku. Dzięki Ci Panie! A jakąż radość sprawiłoby czytanie Słowa Bożego w języku seimat!
Dlatego też alfabetyzacja jest niezbędną częścią tego projektu. W przeciwnym razie kto czytałby przetłumaczoną Biblię?
Ufamy, że książki będą gotowe przed naszym następnym wyjazdem na wyspy.

Z pomocą naszych przyjaciół, Judy i Iska, zaprojektowaliśmy 2004 Seimat Kalendarz, który chcemy zabrać na Ninigo 23 października. Ze względu na koszty jest w czarno-białym kolorze, ale zawiera zdjęcia z wyspiarzami oraz tekst chrześcijańskiej pieśni w języku seimat. Mamy nadzieję, że będzie w użytku przez następny rok.:) Dzięki Ci Panie!

Praca nad językiem seimat...

...to ciągłe zajęcie. Z większą ilością danych staje się bardziej kompleksowa. Potrzebujemy dużo cierpliwości i współpracy ze strony tamtejszych ludzi, aby zrozumieć strukturę gramatyczną. To niełatwe, ale jedno z koniecznych zadań przed rozpoczęciem tłumaczenia Pisma :)

Prosimy o modlitwę za Sue i Craig'a Swanson, naszych drogich przyjaciół i wspaniały zespół wspierający w Ukarumpa, którzy wkrótce powrócą do USA na 6 miesięcy.
Módlmy się o Bożą protekcję, sprawne podróże, dobry czas z rodziną i przyjaciółmi, owocną deputację w kościołach oraz ich POWRÓT do PNG!
Zanim zdążyliśmy pomyśleć co teraz bez nich poczniemy, Deb i Bob Boogaard zaoferowali swoją pomoc na czas nieobecności Sue i Craig'a. Dzięki Ci Panie! Bob jest pilotem (mieliśmy już przyjemność lecieć z nim na wyspy), a Deb pracuje w przychodni lekarskiej, w Ukarumpa.

Nasz odlot zaplanowany jest na 23 października. Z powodu zbyt miękkiej nawierzchni pasa startowego na wyspie Mal, ładunek samolotu został znacznie ograniczony. Ponieważ możemy polegać jedynie na tym środku transportu, o wiele trudniej przyjdzie decydować, które zapasy są priorytetowe na dany wyjazd. Nasze paliwo, oczekujące na załadunek w porcie Lorengau, zostało skradzione. Ponieważ jest niezbędne do podróżowania ze sprzętem, między wyspami, motorówką, wygląda na to, że transport paliwa samolotem pozostaje jedyną opcją. Potrzebujemy dużo mądrości zarówno w planowaniu jak i relacjach z ludźmi, zwłaszcza w konfliktowych sytuacjach. A codzienne życie na wyspach też jest wyzwaniem! Zamierzamy pozostać na Ninigo do połowy stycznia, choć musimy być przygotowani na każdą ewentualność, zgodnie z doświadczeniem ostatnich dwóch lat w PNG.
Awiacja przechodzi w tych miesiącach trudny czas. Braki personelu i nadgodziny uniemożliwiają dotychczasowy stan usług. W konsekwencji, niektóre loty są odwoływane.

Planujemy kolejne warsztaty pisarskie na Pihonie 14-19 grudnia dla dalszego próbowania alfabetu oraz produkcji materiałów w języku seimat.
Oczywiście polegamy na Waszej modlitwie!!!

Niech Was Bóg błogosławi  Beata