STRONA GŁÓWNA |  PNG |  NEWS |  O BEACIE |  GALERIA |  KONTAKT 

CZERWIEC 2003r.

"Nie zniechęci się ani nie załamie(...) a Jego pouczenia wyczekują wyspy"  Iz. 42:4

Aloha solian amuto!

"Moja modlitwa:
Dobry Panie, Twa obietnica jak drogowskaz z rozkładem jazdy w Twojej ręce cokolwiek kryje się za końcem dnia myślisz, że zdołam się Jej trzymać kiedy zakrętów przyjdzie więcej? Drogi Przyjacielu, Twa obietnica jak lekarstwo, działanie z centrum Twego serca jakkolwiek możemy się zranić myślisz, że zdołam Jej zawierzyć w głębszym wylewie z mego serca?
"

    Jak wiecie, w ostatnich tygodniach praca nad projektem Seimat odbywa się w dwóch miejscach jednocześnie, Theresy (z pomocą Correny) na wyspach, a moja w Ukarumpa. Warsztaty dla nauczycieli odnośnie produkcji pierwszych materiałów nauczania w języku seimat okazały się bardzo owocne. Oznacza to, że mieszkańcy Ninigo mają do dyspozycji pierwsze książki oraz zaczynają używać próbny alfabet. Modlimy się o postępy w tym zakresie. Gdyby komuś było po drodze, wpadnijcie na wyspę Pihon na herbatę, a raczej, na sok kokosowy, aby przeżyć coś z atmosfery twórczego podekscytowania. Jeśli pamiętasz swój pierwszy sukces pisania i czytania w języku polskim, to całkiem blisko tego co mam na myśli, choć nikt z nas nie musiał tworzyć polskiego systemu piśmiennictwa. Tak więc, na tym etapie kładziemy nacisk na alfabetyzację . Alfabet i różnorodne teksty seimat są drukowane we wioskach ze "silk screens", najprostszych "drukarek ręcznych", które nie wymagają prądu. W przyszłości, większe ilości materiałów chcemy drukować w Ukarumpa, ale dobrze jest też mieć tą manualną opcję dla większego zaangażowania ludzi z wysp. Modlimy się, aby te pierwsze sukcesy literackie zachęciły ich do coraz większego udziału w tym projekcie, w kierunku tłumaczenia Słowa Bożego.

W tym samym czasie ja koncentruję się na rozpracowywaniu tekstów nagranych i zapisanych fonetycznie podczas ostatniej wyprawy do pięciu wysp Ninigo. To pomoże nam w analizie gramatycznej, aby lepiej zrozumieć strukturę seimat, co jest oczywiście niezbędne w procesie tłumaczenia. Modlimy się o więcej danych językowych oraz mądrość i dobrą kondycję umysłową dla właściwej analizy.

Poniżej jeden z łatwiejszych przykładów, próbka pracy nad tekstem (teraz zapisanym ortograficznie w seimat):Zdrowie i bezpieczeństwo to zawsze istotne czynniki w tej służbie.
Spokojny ocean i sprawne łodzie nie należą do oczywistego stanu rzeczy, jak kilkakrotnie przyszło nam już doświadczyć. Modlitwa o bezpieczeństo to nieustanne wstawiennictwo.
Zanim mój organizm miał szansę zareagować w sposób niepożądany, doktor Jeff kazał mi zaprzestać brania lekarstw, po konsultacji z książkami medycznymi i innymi lekarzami. Okazuje się, że w moim wieku(!!!) prawdopodobieństwo rozwinięcia czegoś okropnego w mojej wątrobie z powodu rocznego zażywania leków jest znacznie większe niż aktywna gruźlica. Traktuję to jako zmiłowanie nad moim fizycznym ciałem. Od czasu do czasu przetestują mnie w tutejszej przychodni. Co ważniejsze, mogę znowu pracować na wyspach, chyba, że... Modlimy się, żeby nic okropnego się nie rozwinęło.

Jeśli lubisz wyzwania lub masz ochotę sprawdzić swoją pamięć :)

PNG QUIZ
(które zdania są prawdziwe a które fałszywe?)


1 "Ipong solian" znaczy "dzień dobry" w języku Seimat.
2 W tym roku zorganizowaliśmy Warsztaty Pisarskie na pięciu wyspach Ninigo.
3 Gruźlica to częsta choroba w PNG.
4 Nasz kot Bruce pomaga nam tępić zwiększającą się populację szczurów.
5 Komunikowanie między Ukarumpa a Ninigo jest możliwe dzięki drodze radiowej.
6 "Haus kuk" w języku Pidgin oznacza dom, który bardzo łatwo może się spalić.
7 Alfabetyzacja w języku Seimat nie jest konieczna do tłumaczenia Słowa Bożego.
8 Pihon to nasza baza na wyspach Ninigo.
9 Mieszkańcy Ninigo żeglują do swoich ogrodów zbudowanymi przez siebie łodziami.
10 Już wysłałe/aś do mnie swoje zdjęcie (wersja papierowa!) dla przyjaciół z Ninigo.

Dzięki tym, którzy wspierają to dzieło na różne sposoby! Mój adres wciąż niezastrzeżony:)
Niech obietnice Boże panują nad tymi próbami, które starają się nas pokonać.
Beata