STRONA GŁÓWNA |  PNG |  NEWS |  O BEACIE |  GALERIA |  KONTAKT 

MAJ 2008r.:


Letu Solian Kochani,

Ogromne dzięki za Waszą pamięć w modlitwach i wierne wsparcie projektu tłumaczenia Biblii i alfabetyzacji z ludem Seimat z wysp Ninigo. :)

Ostatni pobyt...
...był bardzo owocny pomimo zmagań z moskitami i temperaturą 51 stopni ciepła! Za to po raz pierwszy wszystkie przeprawy morskie przebiegły bez żadnych problemów. To oczywiście znacznie obniża poziom stresu w pracy na różnych wyspach.

Tym razem sprawdziliśmy Ewangelię według Jana, List do Tytusa i Drugi List do Tymoteusza, w języku seimat. Księgi te są gotowe do przetłumaczenia na język angielski do konsultacji w późniejszym terminie.
Prowadziliśmy również warsztaty związane z rozwijaniem edukacji, alfabetyzacji seimat oraz używaniem Biblii. Uczestnicy (łącznie z dziećmi) brali chętny udział w dramatycznych przedstawieniach historii biblijnych (np. wskrzeszenie Łazarza, czy ukrzyżowanie) w dyskusjach nad wydarzeniami opisanymi w Nowym Testamencie, w komponowaniu pieśni opartych na tekście z Ewangelii Jana oraz różnego rodzaju grach słownych poprawiających zdolności czytania i pisania w języku seimat.
Kontynuujemy też zajęcia uświadamiające ludzi o chorobie AIDS. Mieliśmy okazję poprowadzić program AIDS ze studentami w szkole średniej.

Chris Omen, dyrektor szkoły na wyspie Patexux...
...w swoim przemówieniu wyraził między innymi uznanie za wkład w rozwój edukacji na wyspach. Stwierdził między innymi: "Fakt, że możemy czytać i pisać w naszym własnym języku seimat, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Podjęliście wiodącą rolę w rozwoju języka seimat, produkcji materiałów dla szkół i zaopatrzenia biblioteki w niezbędne pomoce naukowe. Bez Was, nie dalibyśmy rady. Nauczanie dzieci języka seimat byłoby niemożliwe. Wasze działania nadały kierunek przyszłym pokoleniom. Wraz z Waszymi przyjaciółmi wspierającymi tę pracę, jesteście prawdziwymi partnerami w szkoleniu naszych dzieci. Składamy serdeczne podziękowania..."

Z powrotem w Ukarumpie...
...kontynuujemy pracę wraz z trzema pomocnikami z wyspy Patexux: Michael'em, Rudolfem i, Odely'm, który po raz pierwszy ma okazję doświadzczyć pobytu w górach. Bob Brown, konsultant tłumaczeniowy, znalazł czas na sprawdzenie z nami Ewangelii według Łukasza. Tak więc, ta najdłuższa księga Nowego Testamentu jest gotowa do użytku w języku seimat. Chwała Panu. :)
Pracujemy też nad tłumaczeniem listów, do Galatów, Kolosan, Efezjan, a obecnie zaczniemy list do Filipian. Mamy nadzieję, że skończymy zanim nasi przyjaciele powrócą na wyspy Ninigo.
Z powodu wyborów liderów wysp 17-go maja, musimy przesunąć zaplanowany w terminie późniejszym powrót, ponieważ nie mogą oni głosować z Ukarumpy. Tak więc obecnie próbujemy zorganizować wcześniejszy transport na wyspy Ninigo.
To bardzo ważne wydarzenie dla ludu Seimat. Wśród ubiegających się o stanowiska liderów są też ci, których priorytety mogą poważnie zaszkodzić rozwojowi języka i kultury seimat, jak również osłabić relacje między poszczególnymi wyspami. Prosimy o wsparcie w modlitwie, aby właściwi ludzie reprezentowali interesy ludu Seimat!

Sprawy zdrowotne
Zapewne pamiętacie zmagania Rudolfa. Z powodu nieustannego bólu, przywieźliśmy go do Ukarumpy w nadziei na dalszą pomoc. Po wizycie u tutejszego lekarza, okazało się, że jednak nie potrzebuje on drugiej operacji. Wygląda na to, że Bóg uchronił go przed komplikacjami, gdyby operacja się odbyła! Po dalszych badaniach zadecydowano, że Rudolf musi poddać się leczeniu wątroby, więc staraliśmy się zdobyć przepisane lekarstwo, ale bez rezultatów. W końcu przyjaciołom ze Szkocji udało się go znaleźć i powinno dotrzeć tu niebawem, miejmy nadzieję, że przed odjazdem Rudolfa na wyspy. W międzyczasie, jesteśmy pełni podziwu dla jego postawy. Pomimo bólu, nie chciał słyszeć o przerwie i odpoczynku i wiernie wspomaga nas w pracy!
Wspomagamy ich również w problemach dentystycznych, jako że na wyspach muszą cierpieć bez dostępu do pomocy stomatologicznej. Odely jest teraz o wiele szczęśliwszym i uśmiechniętym człowiekiem po usunięciu dwóch zepsutych zębów. I bardziej wypoczętym po przespanych nocach...

Jesteśmy wdzięczni...
...za nasz zespół wspierający w Ukarumpie, Deb i Bob'a Boogaard, którzy okazują nam i naszym pomocnikom nieustanną pomoc praktyczną.
Dziękujemy również wszystkim tym, którzy poprzez swoją gościnność i serdeczność wspomagają naszych przyjaciół w tym tak odmiennym dla nich środowisku, zwłaszcza w trakcie bardzo intensywnej pracy.
Sue i Craig Swanson, którzy pozostają obecnie w Stanach i kontynuują pracę misyjną poprzez pocztę elektroniczną, utrzymują z nami kontakt. Dziękujemy za modlitwę o nich, szczególnie o mamę Craig'a, która walczy z chorobą nowotworową.

Wielkie dzięki za modlitwy i wszelkie wsparcie tego projektu!!!
Serdeczne pozdrowienia :) Beata

Wsparcie finansowe można kierować na konto: ING BS O/Ustroń Nr 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 z dopiskiem 'Beata-Projekt Seimat'. Biuro misyjne w Polsce: skrz. poczt. 39, ul.Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń, tel. (033) 8544311 Email: wo_poland@sil.org