STRONA GŁÓWNA |  PNG |  NEWS |  O BEACIE |  GALERIA |  KONTAKT 

MARZEC 2005r.:

"Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce"  Ps 119:105

Letu solian amuto,

Nasz Bóg jest dobry i rzeczywiście może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. Dzięki za modlitwę o nasz zespół wspierający, Sue i Craig'a Swanson. Zdążyli wrócić ze Stanów do PNG zanim ich wiza utraciła ważność. Ostatnia wyprawa na Ninigo przebiegła według rozkładu. Bez szwanku dotarliśmy na wyspę Pihon 25-tego stycznia. Dzień przed i dzień po naszym przybyciu szalał sztorm, więc ludzie byli zdumieni tą nagłą i krótką zmianą w pogodzie w dniu naszejprzeprawy morskiej. My zaś byliśmy wdzięczni za Wasze modlitwy, dziękując Bogu za uspokojenie oceanu na czas.:)

Początki tłumaczenia Ewangelii...

Nie dziwi mnie, że wraz z osiągnięciem tego ważnego etapu, nasz Wróg zaczyna mnożyć siły w przeróżnych atakach, ale wciąż na nowo zdumiewa mnie to jak często nasz Bóg przemienia lub wykorzystuje niebezpieczne sytuacje dla swoich celów. Jak często powstrzymuje On zamiary złego, które usiłują powstrzymać Bożą pracę.
Wszystkie cztery warsztaty, na wyspach Pihon, Patexux, Lau i Amix, przebiegały z przeszkodami dążącymi do zamieszania, zniechęcenia i zniszczenia. Podczas pierwszych, jedna kanu (lokalna żaglówka) z czwórką dorosłych i dwójką dzieci zaginęła na rozszalałym morzu. Wielu ludzi modliło się o ratunek. Jedynie dorośli przeżyli, po 17 dniach dryfowania bez żywności i świeżej wody! Podczas drugich, ktoś popełnił samobójstwo na sąsiedniej wyspie. Ludzie spodziewali się agresywnych reakcji i walki między klanami, jak to zwykle miewało miejsce w podobnych okolicznościach. Modliliśmy się, aby Bóg zaingerował w tę sytuację. I Bóg odpowiedział! Duch Święty natchnął kilkoro ludzi podczas pogrzebu, (włączając najbliższą rodzinę) którzy zaczęli głosić potrzebę przebaczenia i nawoływać do pokoju. Pewna kobieta ze łzami w oczach stwierdziła, że jeszcze nigdy czegoś takiego przedtem nie miało tam miejsca. Podczas trzecich warsztatów, pojawiła się nieoczekiwana liczba statków (zwykle, trudno nawet zobaczyć jeden w przeciągu kilku miesięcy!) co, z różnych powodów, stanowi atrakcję dla większości ludzi na wyspach. Modliliśmy się o opóźnienie szczególnie jednego z nich, który, w przeciwnym razie, przerwałby uczestnictwo kluczowych ludzi w warsztatach. Statek przybył z opóźnieniem, dokładnie w dzień po zakończeniu warsztatów! Podczas czwartych warsztatów, wybuchła afera w szkole, która zmierzała do gwałtownego rozstrzygnięcia. Modliliśmy się przeciw rozlewowi krwi. I znowu Bóg zaingerował!
Wybaczcie te skrótowe relacje, ale trudno przekazać ze szczegółami wszystkie wydarzenia, które wystarczyłyby na napisanie książki. W końcu to tylko list.:)
Pomimo tego wszystkiego, z Bożą łaską i mocą oraz za przewodnictwem Ducha Świętego, wszystkie warsztaty alfabetyzacyjne i tłumaczeniowe się odbyły. Więcej ludzi miało okazję nauczyć się czytać i pisać w języku seimat oraz, w zespołach, rozpoczęliśmy tłumaczenie trzech ewangelii, według Mateusza, Łukasza i Marka. A oto niewielka próbka:

"Amuto usiwa namilok, usi hetekiewa kakaiak, nake nga seilon ti tatahan. Lehe tap tenen kawatan i tunahi amuto, imuh lehe amuto uke hanawain solian lawe ngain." Mt 11:29

"Amuto aliawa honea Jon waliko ti amuto ningahi ma hong: teka pulaxa ape laha paxapax, teka aelaha lialun ape laha nanahi, teka tinulaha hina nax ape haun, teka taxingalaha sutu ape laha hong kakain, teka maten laha moih alia, ape meng solian hani teka totonalaha lialun." Łk 7:22

"Jises ape i hutui hanau tesol kahikahin: "Nati Seilon i kau hawane kawatan, ape teka masiwi ti ingi lotu ma teka hanau kakai Haeu hani Moses laha kum hong watakai i. Laha telei i, tuahe ngain toluhu tapoa, i xahat alia." Mk 8:31

Oczywiście, to dopiero pierwsze kopie, które muszą przejść wiele razy przez różnorakie korekty zanim będą gotowe do druku. Jednak trudno nie podzielić się radością na widok pierwszych rozdziałów Nowego Testamentu zapisanych w języku seimat. Chwała Panu!

A w Ukarumpie ...

Pora deszczowa wciąż trwa, co oznacza wystarczającą ilość wody. Na wyspach, dość często doświadczamy braku świeżej wody, co uczy mnie tym bardziej ją doceniać tam gdzie wystarczy tylko odkręcić kran... Właśnie rozpoczęła się konferencja misyjna dla wszystkich członków naszej organizacji w PNG, która potrwa do 8-go kwietnia. To między innymi okazja do spotkania i wymiany doświadczeń z pola misyjnego, jako że obecność wszystkich zespołów jest obowiązkowa.
W tym czasie musimy również wnieść ostatnie poprawki do pierwszej Gramatyki Języka Seimat, zaakceptowanej przez naszego konsultanta, który zamierza ją opublikować.
Uczymy się też nowego programu, Paratext, który pomoże nam we wprowadzeniu do komputera wszystkich tekstów ewangelii Seimat w bardziej zorganizowany sposób i ułatwiający dalsze korekty.

Trudno uwierzyć, że wkrótce cztery lata upłyną od mojego przyjazdu do PNG! Znaczy to, że czas na małą przerwę. Jeśli Bóg pozwoli, pod koniec maja wyląduję w Polsce. Proszę omodlitwę, o sprawne załatwienie wszystkich formalności, przygotowań, o bilety, podróże, dobre wykorzystanie czasu na odpoczynek i na dzielenie się pracą misyjną PNG, zwłaszcza alfabetyzacyjną i tłumaczeniową. Przed tym ostatnim muszę wpierw poćwiczyć mówienie po polsku! (Nie żartuję ;))
Proszę, módlcie się, jak Was Duch Święty prowadzi, za ludzi z wysp Ninigo i za nasz zespół, na tym kluczowym etapie projektu. Nie osiągnelibyśmy go bez Bożej łaski oraz modlitwy i wsparcia wielu z Was. Nie moglibyśmy też kontynuować. W imieniu ludzi Seimat:
Kemulik lalap wanen hani ti amuto hatesol! Składamy Wam wszystkim wielkie dzięki!

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ
Uściski , Beata