STRONA GŁÓWNA |  PNG |  NEWS |  O BEACIE |  GALERIA |  KONTAKT 

STYCZEŃ 2003r.

"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie... "
Izajasz 54:10            
KĄCIK SEIMAT

Ipong - wieczór, noc
Solian - dobry, piękny
Amuto - wy (wszyscy)
Ketuketuk - moje serce
Ketuketum - twoje serce


Ipong solian amuto!

Ktoś ostatnio skomentował, że pewnie po tych dramatycznych wydarzeniach nasz powrót na wyspy Ninigo stoi pod znakiem zapytania. Dlaczego po tych wszystkich przygotowaniach i modlitwie tylu ludzi Bóg dopuścił do tej okropnej choroby? Przecież jesteście tam, aby Mu służyć! Czy nie macie dosyć po tym rozczarowaniu?
Choć po ludzku biorąc to całkiem naturalne reakcje, nie powinny zachwiać naszą wiarę w Boga, który zawsze, we wszystkich okolicznościach, jest tym samym kochajšcym Ojcem. Nie zmienia się to, że jest wszechpotężny. Nie zmienia się to, że jest wszechwiedzący. Nie zmienia się to, że jest prawdomówny. Nie obiecał bezpiecznej drogi, ale bezpieczne miejsce przeznaczenia oraz to, że nas w tej drodze nie opuści. Ufamy Jego kierownictwu, ponieważ zapewnia nas, że z każdej sytuacji, włączając te trudne i e x t r a trudne chwile, wyprowadza dobro. ( Rz 8 :28)
Przekonujemy się o tym na różne sposoby, nawet kiedy góry trudności się piętrzą i chwieją się nasze plany.
Nasz Bóg się nie zmienia i nie zmienił się też fakt, że mieszkańcy Ninigo potrzebujš Jego Słowa w swoim języku.

W czasie rekonwalescencji

Ostatnie miesiące pokazały, że z wirusa "dengue" nie da się wyzdrowieć jak z wirusa grypy. Pomimo przeróżnych symptomów, które starały się zawładnąć naszą energią, Bóg dał nam siły, aby dobrze wykorzystać ten czas w Ukarumpa. Z pomocš Dave'a Olsona, jednego z konsultantów komputerowych, udało nam się zainstalować odpowiednie programy do pracy nad językiem seimat. Służą one do wprowadzania i organizacji danych oraz są pomocne w ich gramatyczno-fonetycznej analizie. Można je również wykorzystać do stworzenia słownika trójjęzycznego: w seimat, pidżin i angielskim.
Ze wzruszeniem powitaliśmy pierwsze zapisy języka, który jak dotąd nie posiadał formy pisanej! Oczywiście jest to dopiero forma fonetyczna, ale niezbędny start przed rozwojem pisma.
Coś dla tych, którzy lubią wyzwania (w razie problemu, dostęp do poprzednich listów może okazać się pomocny:)

QUIZ PNG (które zdania są prawdziwe, a które fałszywe?)

 1 PNG ma ponad 800 języków.
 2 W ubiegłym roku odbyły się powszechne wybory do rządu.
 3 Ukarumpa to wyspa w Prowincji Madang.
 4 Pihon to mała osada w górach.
 5 Prowincja Manus składa się z 208 wysp.
 6 Ludzie z wysp Ninigo to znakomici rybacy i żeglarze.
 7 Dengue fever to pasożyt roznoszony przez moskita malarycznego.
 8 PNG znajduje się pod rządem Australii.
 9 Lud zamieszkały wyspy Ninigo wciąż czeka na Pismo święte w języku seimat.
10 Raz w miesiącu modlisz się za ludzi z wysp Ninigo.:)


Serdeczne pozdrowienia
Beata