STRONA GŁÓWNA |  PNG |  NEWS |  O BEACIE |  GALERIA |  KONTAKT 

K O N T A K T:
numer konta:
BSK o/Ustroń Nr 10501096-101784874
z dopiskiem Beata Woźna
Beata Woźna

PNG:
S.I.L. PO Box 331
Ukarumpa EHP 444, PNG

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
skrz. poczt. 39
ul.Cieszyńska 47
43-450 Ustroń
tel. (033) 8544311
www.bsm.org.pl


email:
b.wozna@sil.org.pg
wo_poland@wycliffe.org

www:
www.beata.przymierze.info
www.przymierze.info